SOU 2010:106 Folkhälsa - djurhälsa. Del B - 9789138235195 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2010:106 Folkhälsa - djurhälsa. Del B
– Ny ansvarsfördelning mellan stat och näring
   
 
Titel:SOU 2010:106 Folkhälsa - djurhälsa. Del B – Ny ansvarsfördelning mellan stat och näring
Utgivningsår:2011
Omfång:505 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235195
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Djursmittsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:106
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 447 SEK exkl. moms

 

Fjorton kapitel med bakgrundsbeskrivning av djursjukdomar och smittspridning:
1. Smittskyddets utveckling i Sverige
2. Djursjukdomar samt samhällskostnader för några sådana sjukdomar
3. Regler kring sjukdomar, smittämnen och andra ämnen hos djur
4. Produktionsformer och strukturer inom animalieproduktionen
5. Myndigheter och organisationer inom smittskyddsområdet
6. Hantering av djursmittor i Sverige
7. Statliga kostnader för att hantera smittsamma djursjukdomar
8. Alternativa ersättningssystem
9. Salmonellabekämpning
10. Epizootibekämpning
11. Verksamheter för djurhälsokontroll samt utrotning och övervakning av sjukdomar
12. Livsmedelssäkerhet
13. Faktorer av betydelse för det framtida smittskyddet i Sverige
14. Samhällsekonomiska aspekter på statens ansvar
 
  © 2017 Jure AB