SOU 2011:14 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2011 - 9789138235331 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:14 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2011
– geologin, barriärerna, alternativen
   
 
Titel:SOU 2011:14 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2011 – geologin, barriärerna, alternativen
Anmärkning:Rapport från Kärnavfallsrådet (M 1992:A)
Utgivningsår:2011
Omfång:78 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235331
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kärnavfallsrådet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:14
Ämnesord:Miljörätt , Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Kärnavfallsrådet har under året fört diskussioner med aktörer i det svenska slutförvarsprogrammet, följt utvecklingen av andra länders slutförvarsprogram, och gjort en översikt över vilka områden som närmare behöver belysas inför SKB:s ansökan.

Resultatet är årets kunskapslägesrapport, som belyser de geologiska förutsättningarna för SKB:s platsval, följer upp förra årets tema avseende de tekniska barriärerna (kopparkapseln och bufferten), samt belyser alternativfrågan ur ett rättsligt, tekniskt och samhällsvetenskapligt perspektiv.

 
  © 2017 Jure AB