SOU 2011:4 Genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar i svensk rätt - 9789138235225 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:4 Genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar i svensk rätt
   
 
Titel:SOU 2011:4 Genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar i svensk rätt
Utgivningsår:2011
Omfång:350 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235225
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Inre vattenvägsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:4
Ämnesord:Sjö- och transporträtt , Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Nu måste Sverige anpassa reglerna till EU:s regelverk för sjötransporter, som bl.a. innebär mindre stränga krav på skrovkonstruktion och brandsäkerhet.
Fartyg som hör hemma i ett medlemsland ska kunna få tillstånd att utföra transporter av gods eller passagerare på ett annat medlemslands inre vattenvägar, s.k. cabotage. EU:s gemensamma direktiv och förordningar ska gälla och därmed främja konkurrensen mellan olika transportföretag till sjöss.
För Sveriges del berörs Trollhätte kanal och Göta älv, Vänern, Mälaren, Södertälje kanal, Falsterbo kanal och Sotenkanalen.
Här föreslås ändringar i och komplettering av den nu gällande svenska lagstiftningen.
 
  © 2017 Jure AB