SOU 2011:12 Medfinansiering av transportinfrastruktur - 9789138235317 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:12 Medfinansiering av transportinfrastruktur
– Utvärdering av förhandlingsarbetet jämte överväganden om brukaravgifter och lånevillkor
   
 
Titel:SOU 2011:12 Medfinansiering av transportinfrastruktur – Utvärdering av förhandlingsarbetet jämte överväganden om brukaravgifter och lånevillkor
Anmärkning:Delbetänkande från Medfinansieringsutredningen.
Utgivningsår:2011
Omfång:184 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235317
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Medfinansieringsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:12
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt , Ekonomi

Pris: 236 SEK exkl. moms

 

Regeringen beslutade den 9 september 2010 att tillkalla en särskild utredare med uppdrag att föreslå processer och riktlinjer för medfinansiering av transportinfrastruktur, t.ex. i form av bidrag eller brukaravgifter, i det framtida planeringssystemet för transportsystemet.

Utredningen har i uppdrag att föreslå processer och riktlinjer för medfinansiering av transportinfrastruktur, t.ex. i form av bidrag eller brukaravgifter, i det framtida planeringssystemet för transportsystemet. Som en grund för förslaget till nytt planeringssystem ska utredaren genomföra en utvärdering av förhandlingsarbetet kring medfinansieringsavtal avseende åtgärdsplaneringen för perioden 2010-2021.
 
  © 2017 Jure AB