SOU 2011:23 Revision av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter - 9789138235492 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:23 Revision av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter
– Betänkande av Utredningen om revision av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter (Jo 2010:01)
   
 
Titel:SOU 2011:23 Revision av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter – Betänkande av Utredningen om revision av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter (Jo 2010:01)
Utgivningsår:2011
Omfång:89 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235492
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om revision av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:23
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Utredaren föreslår ett ökat centralt stöd och vägledning till de myndigheter ute i landet som utför offentlig kontroll av företag inom livsmedelskedjan och som har skyldighet att utföra revision av sin kontrollverksamhet.

Föreslår också att den nationella samordningen och uppföljningen av revisioner stärks.
 
  © 2017 Jure AB