SOU 2011:28 Cirkulär migration och utveckling - förslag och framåtblick - 9789138235591 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:28 Cirkulär migration och utveckling - förslag och framåtblick
   
 
Titel:SOU 2011:28 Cirkulär migration och utveckling - förslag och framåtblick
Anmärkning:Slutbetänkande från Kommittén för cirkulär migration och utveckling (Ju 2009:13)
Utgivningsår:2011
Omfång:294 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235591
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén för cirkulär migration och utveckling (Ju 2009:13)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:28
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Den parlamentariska kommittén konstaterar att migration, förutom att det är något positivt för individen, kan ha en positiv inverkan såväl för utvecklingen här i Sverige som för länderna man kommer från. Förslagen som kommittén lägger fram ska underlätta och ge stöd till den migration och de utvecklingsprocesser som redan pågår.

föreslår att det ska vara möjligt att vara bosatt i fem år utomlands, men ändå ha kvar sin formella koppling till Sverige. Utredningen föreslår också att man måste finna former för att göra det möjligt att under tre månader med a-kassa söka arbete utanför EU.

Tillståndsformerna för arbetskraftsinvandrare görs mer flexibla för att underlätta för arbetskraftsmigranter som vill flytta in och ut ur Sverige. Det blir något enklare för asylsökande som fått avslag på sin asylansökan att istället få tillstånd som arbetskraftsinvandrare, bl.a. föreslås att det för en asylsökande ska räcka med att man har arbetat tre månader under tiden som asylsökanden i Sverige för att vid ett avslag på en asylansökan istället kunna söka tillstånd som arbetskraftsinvandrare.

Kommittén vill öka Sveriges attraktionskraft för utländsk arbetskraft och framför att problematiken kring att vissa arbetsgivare inte uppfyller utlovade arbetsvillkor kräver en bred översyn och den måste göras inom en snar framtid.

Finns även i kortfattad lättläst version samt som ljud-talbok (Daisy), se Relaterade produkter till höger.

Särskild utredare: Mikaela Valtersson

 
  © 2017 Jure AB