SOU 2011:26 Studiemedel för gränslös kunskap - 9789138235553 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:26 Studiemedel för gränslös kunskap
   
 
Titel:SOU 2011:26 Studiemedel för gränslös kunskap
Anmärkning:Slutbetänkande från Utredningen om ett rättvisare och enklare studiemedelssystem för utlandsstudier i en globaliserad värld (U 2009:08)
Utgivningsår:2011
Omfång:454 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235553
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om ett rättvisare och enklare studiemedelssystem för utlandsstudier i en globaliserad värld
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:26
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 447 SEK exkl. moms

 

Utredningen lämnar ett flertal förslag som innebär att studiemedelssystemet för utlandsstudier förenklas, förbättras och effektiviseras. Syftet är att fler ska få möjlighet att studera utomlands, eftersom utredningen visat att utlandsstudier är lönsamt både för samhället och för individen.

Förslagen innebär tydligare reglering, anpassning av regelverket till EU-rätten, ett mer enhetligt, effektivt och flexibelt studiemedelsregelverk som minskar skillnaderna mellan studier i Sverige och studier utomlands samt en förbättring av de utlandsstuderandes ekonomiska villkor.

Särskild utredare: Stig Orustfjord

 
  © 2017 Jure AB