SOU 2011:25 Utökat polissamarbete i Norden och EU - 9789138235539 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:25 Utökat polissamarbete i Norden och EU
   
 
Titel:SOU 2011:25 Utökat polissamarbete i Norden och EU
Anmärkning:Betänkande från Utredningen om internationellt polisiärt samarbete (Ju 2009:06)
Utgivningsår:2011
Omfång:285 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235539
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om internationellt polisiärt samarbete (Ju 2009:06)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:25
Ämnesord:Offentlig rätt , EU-rätt , Straffrätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Föreslår att polisen i större utsträckning än för närvarande ska kunna ta emot hjälp från brottsbekämpande myndigheter inom EU och Norden.

Betänkandet tar sin utgångspunkt i det gränsöverskridande polisiära samarbete som möjliggörs genom beslut i EU, Prümrådsbeslutet och Atlasrådsbeslutet. Utredningen har även förslagit utvidgad samtjänstgöring mellan nordisk polispersonal.
 
  © 2017 Jure AB