SOU 2011:38 Ett myndighetsgemensamt servicecenter - 9789138235744 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:38 Ett myndighetsgemensamt servicecenter
   
 
Titel:SOU 2011:38 Ett myndighetsgemensamt servicecenter
Anmärkning:Betänkande av Servicecenterutredningen
Utgivningsår:2011
Omfång:186 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235744
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Servicecenterutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:38
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 236 SEK exkl. moms

 

Torsdagen den 14 april lämnade Servicecenterutredningen betänkandet Ett myndighetsgemensamt servicecenter (SOU 2011:38) till regeringen. Utredningens uppdrag har varit att förbereda bildandet av ett myndighetsgemensamt servicecenter för främst ekonomi- och personaladministration.

Under utredningens första etapp har utredaren analyserat och föreslagit vilka verksamheter inom de berörda myndigheternas administrativa verksamhetsstöd som är lämpliga att överföras till den nya organisationen, hur servicecentrat ska organiseras, vilken avgiftsmodell som bör tillämpas och vilka myndigheter som bör anslutas.
 
  © 2017 Jure AB