SOU 2011:29 Samlat genomtänkt och uthålligt? - 9789138235607 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:29 Samlat genomtänkt och uthålligt?
– En utvärdering av regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter 2006-2009
   
 
Titel:SOU 2011:29 Samlat genomtänkt och uthålligt? – En utvärdering av regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter 2006-2009
Anmärkning:Betänkande från Utredningen för utvärdering av nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter
Utgivningsår:2011
Omfång:473 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235607
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen för utvärdering av nationella handlingsplanen för mänskliga rättigheter
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:29
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 447 SEK exkl. moms

 

Redovisar synpunkter på bl.a. processen för handlingsplanens tillkomst, handlingsplanens utformning och innehåll, liksom på dess genomförande och dess resultat.

Utredaren lämnar i betänkandet ett antal rekommendationer och förslag på hur regeringens fortsatta systematiska arbete med mänskliga rättigheter bör utformas.

Utkommer i april.

Se Relaterade produkter, till höger, för utredningen som Daisyskiva, lättläst version samt punktskrift.

Teckna stående order på SOU från Arbetsmarknadsdepartementet!

 
  © 2017 Jure AB