SOU 2011:41 Alkoholservering på särskilda boenden - 9789138235782 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:41 Alkoholservering på särskilda boenden
   
 
Titel:SOU 2011:41 Alkoholservering på särskilda boenden
Utgivningsår:2011
Omfång:65 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235782
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om vissa alkoholfrågor
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:41
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 255 SEK exkl. moms

 

Utredningens uppdrag har varit att utreda frågan om möjligheten att tillåta alkoholservering på särskilda boenden och att analysera och belysa de problemställningar som finns i denna fråga. Särskilt boende är individuellt behovsprövat boende som ges med stöd av socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Utredningen bedömer att särskilda boenden i allt väsentligt redan uppfyller de krav som från alkoholpolitiska och ordningssynpunkter kan ställas på en sådan servering. Utredningen bedömer således att alkoholservering på särskilda boenden bör kunna tillåtas utan tillståndsprövning i varje enskilt fall. Utredningen föreslår därför att servering av spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till de boende och deras närstående ska tillåtas på sådana särskilda boenden som tillhandahåller måltidsservice och att en särskild bestämmelse om detta förs in i alkohollagen.
 
  © 2017 Jure AB