SOU 2011:39 Likvärdiga förutsättningar - 9789138235751 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:39 Likvärdiga förutsättningar
– Översyn av den kommunala utjämningen
   
 
Titel:SOU 2011:39 Likvärdiga förutsättningar – Översyn av den kommunala utjämningen
Anmärkning:Betänkande från Utjämningskommittén. Se även Bilagor.
Utgivningsår:2011
Omfång:334 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235751
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utjämningskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:39
Ämnesord:Offentlig rätt , Skatterätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

I denna utredning föreslås att Robin Hood-skattens grundstruktur bör ligga fast. Däremot föreslås ett stort antal förändringar i uträkningen av kommunernas inkomst- och kostnadsutjämning.
Föreslår också att landstingens garanterade skattekraft ska höjas till 115 procent av den s.k. medelskattekraften, dvs. läggas på samma nivå som kommunernas.

Sollentuna och Lidingö är de kommuner som förlorar mest på utredningens förslag, medan Högsby och Ydre kommuner är vinnare. Bland landstingen är t.ex. Blekinge vinnare och Västerbotten förlorare.
 
  © 2017 Jure AB