SOU 2011:39 Likvärdiga förutsättningar Bilagor - 9789138235768 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:39 Likvärdiga förutsättningar Bilagor
– Översyn av den kommunala utjämningen
   
 
Titel:SOU 2011:39 Likvärdiga förutsättningar Bilagor – Översyn av den kommunala utjämningen
Anmärkning:Betänkande från Utjämningskommittén. Se även huvuddel.
Utgivningsår:2011
Omfång:157 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235768
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utjämningskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:39
Ämnesord:Offentlig rätt , Skatterätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Innehåller bilagorna:
6. Inkomstutjämning och villkor för tillväxt i kommuner och funktionella regioner
7. Merkostnader på grund av gles bebyggelsestruktur i kommuner och landsting
8. Uppdaterade länsvisa skattesatser i inkomstutjämningen för kommuner och landsting
9. Effekter för kommuner i kostnadsutjämningen
10. Effekter för landsting i kostnadsutjämningen
11. Kostnadsmatris för delmodeller Hälso- och sjukvård
 
  © 2017 Jure AB