SOU 1998:110 Makes arvsrätt, dödsboförvaltare och dödförklaring - 9138209993 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 1998:110 Makes arvsrätt, dödsboförvaltare och dödförklaring
   
 
Titel:SOU 1998:110 Makes arvsrätt, dödsboförvaltare och dödförklaring
Anmärkning:Slutbetänkande. Delbetänkande SOU 1996:160. Prop. 2000/01:21
Utgivningsår:1998
Omfång:404 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138209993
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Ärvdabalksutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 1998:110
Ämnesord:Familjerätt

Pris: 393 SEK exkl. moms

 

Ärvdabalksutredningen föreslår i sitt slutbetänkande en s.k. andelsbestämning när den efterlevande maken tar över hela egendomen genom giftorätt och arv. Detta innebär att man fastställer den andel som inte får testamenteras bort. Vidare föreslås bl.a. att även försäkringsbelopp ska beaktas när den s.k. basbeloppsregeln tillämpas för att fastställa minimiskyddet för den efterlevande maken. Gåvor ska inte regelmässigt betraktas som förskott på arv, utan endast om det klart anges i testamente eller gåvohandling. Utredningen föreslår också ett förenklat förfarande vid boutredning, bodelning och arvskifte genom att boutredningsmanna- och skiftesmannainstitutet slås ihop till ett institut, kallat dödsboförvaltare. Slutligen föreslås att det införs en ny lag om dödförklaring med anledning av bl.a. Estoniakatastrofen.
 
  © 2017 Jure AB