SOU 2011:52 Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen - 9789138236000 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:52 Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen
   
 
Titel:SOU 2011:52 Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen
Anmärkning:Betänkande från Utredningen om uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen
Utgivningsår:2011
Omfång:114 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236000
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:52
Ämnesord:Arbetsrätt , Försäkringsrätt , Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Rätt till a-kassa för frilansare med eller utan F-skatt!

Föreslår tydligare regler om a-kasseersättning för dem som jobbar på uppdrag av en eller flera arbetsgivare.
Den nuvarande definitionen av företagare kompletteras med ett par schablonregler:
a) Uppdragstagare med F-skattsedel ska alltid betraktas som företagare och därmed ha rätt till ersättning.
b) Uppdragstagare utan F-skattsedel ska räknas som arbetstagare om högst två uppdragsgivare anlitats. I övriga fall görs en helhetsbedömning av rätten till ersättning.

Särskild utredare: Sören Öman

 
  © 2017 Jure AB