Ds 2011:26 Domarnomineringar till internationella domstolar - 9789138236147 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2011:26 Domarnomineringar till internationella domstolar
   
 
Titel:Ds 2011:26 Domarnomineringar till internationella domstolar
Utgivningsår:2011
Omfång:79 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236147
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2011:26
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Föreslår att Domarnämnden ska hantera nomineringen av domare och generaladvokater i internationella domstolar ungefär på samma sätt som gäller för justitieråd.
Med internationella domstolar avses

EU:s domstol och dess tribunal (EU-domstolen)
Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen)
Övriga internationella domstolar och tribunaler där Sverige kan nominera eller utnämna domare
 
  © 2017 Jure AB