Ds 2011:33 Rätten att få åldras tillsammans - 9789138236291 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2011:33 Rätten att få åldras tillsammans
– En fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen
   
 
Titel:Ds 2011:33 Rätten att få åldras tillsammans – En fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen
Utgivningsår:2011
Omfång:52 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236291
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2011:33
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Ofrivilliga särbor på gamla dar får flytta ihop!

Föreslår en ändring i socialtjänstlagen som ger makar och sambor rätt att få bo tillsammans i ett särskilt äldreboende, om båda önskar detta.
Registrerade partners likställs med makar.
Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2012.
 
  © 2017 Jure AB