SOU 2011:1 Svart på vitt - 9789138235065 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2011:1 Svart på vitt
– om jämställdhet i akademin
   
 
Titel:SOU 2011:1 Svart på vitt – om jämställdhet i akademin
Anmärkning:Betänkande från Delegationen för jämställdhet i högskolan
Utgivningsår:2012
Omfång:291 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138235065
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Delegationen för jämställdhet i högskolan
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:1
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Det går långsamt, för långsamt!

Konstaterar att vissa framsteg har gjorts när det gäller jämställdhet i högskolan under de senaste tre decennierna, men påpekar att det fortfarande finns stora brister. »Vill vi verklig förändring, behövs det något mer och något annat än vad som hittills prövats.»
Projekt och tidsbegränsade satsningar inte är någon lösning. Det krävs en mer strukturell och långsiktig inriktning i det framtida arbetet. Föreslår därför ett samlat åtgärdspaket, där utgångspunkterna är behovet av styrning, stöd och strategier i det lokala arbetet. Några exempel:


En jämställdhetsbonus till jämställda lärosäten på totalt 50 miljoner kronor per år.
Examensbeskrivningarna i högskoleförordningen bör ses över ur ett jämställdhetsperspektiv.

Högskoleverkets uppdrag på jämställdhetsområdet bör vässas, bl.a. när det gäller fördelningen av de 50 bonusmiljonerna.
Lärosätena bör arbeta långsiktigt med sin personalstrategi. Detta innefattar rekrytering i öppen konkurrens och karriärrådgivning.
 
  © 2017 Jure AB