SOU 2012:5 Högskolornas föreskrifter - 9789138236833 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2012:5 Högskolornas föreskrifter
   
 
Titel:SOU 2012:5 Högskolornas föreskrifter
Utgivningsår:2012
Omfång:158 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236833
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:5
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Avregleringen på högskoleområdet och högskolornas ökade självständighet har lett till att de frågor som högskolorna själva får reglera har blivit fler och fler. Bristen på bemyndiganden i främst högskoleförordningen har dock lett till osäkerhet om den rättsliga statusen för högskolornas regler.
Föreslår att högskolorna ska få regeringens uttryckliga bemyndigande att utfärda föreskrifter, i den mån deras bestämmelser ska gälla generellt och inte bara i det enskilda fallet.
Konstaterar dessutom att det inte finns någon befintlig publikation för kungörande av högskoleföreskrifter. Föreslår att varje högskola ska ha sin egen författningssamling. Detta alternativ föredras framför publicering i någon annan central myndighets samling.
 
  © 2017 Jure AB