SOU 2012:6 Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning - 9789138236888 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2012:6 Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning
   
 
Titel:SOU 2012:6 Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning
Anmärkning:Betänkande av Utredningen om assistansersättningens kostnader
Utgivningsår:2012
Omfång:451 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236888
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om assistansersättningens kostnader
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:6
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Personlig assistans - okontrollerad verksamhet för miljarder!

Konstaterar att fusk och felaktig tillämpning av assistansreglerna kostar samhället närmare åtta miljarder per år - en summa som är betydligt högre än vad Försäkringskassans egen undersökning tyder på. Föreslår därför skärpningar av regelsystemet med säkrare rutiner och hårdare kontroll.
Bland förslagen:

Assistansersättning ska bara få betalas ut till assistansanordnare med gällande tillstånd (förutom till den försäkrade själv och till kommunen).
Assistansanordnare blir skyldiga att anmäla uppgifter till Försäkringskassan
Försäkringskassans kontroller med hjälp av bl.a. samkörning med Skatteverkets uppgifter ska göras systematiskt och inte endast vid misstanke om felaktigheter.
Anhöriga får ta jobb som personliga assistenter men måste då acceptera personlig kontroll i bostaden.
Försäkringskassans beslut om ersättning ska bygga på grundliga utredningar och omprövas vartannat år.
Försäkringkassans handläggning av nyansökningar bör centraliseras för att garantera enhetlighet och rättssäkerhet. Detta är viktigare än snabba beslut i de enskilda fallen.

Särskild utredare: Susanne Billum

 
  © 2017 Jure AB