SOU 2012:9 Förmån och fälla - 9789138236925 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2012:9 Förmån och fälla
– Nyanländas uttag av föräldrapenning
   
 
Titel:SOU 2012:9 Förmån och fälla – Nyanländas uttag av föräldrapenning
Anmärkning:Delbetänkande av utredningen om ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikesfödda kvinnor och anhöriginvandrare (AKKA-utredningen)
Utgivningsår:2012
Omfång:205 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236925
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikesfödda kvinnor och anhöriginvandrare (AKKA-utredningen)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:9
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Dagens föräldraförsäkring kvinnofälla!

Det betydligt lägre arbetskraftsdeltagandet bland utrikes födda kvinnor har inte bara en orsak utan beror på många samverkande faktorer. För många nyanlända kvinnor finns ett flertal trösklar att ta sig över för att komma in på arbetsmarknaden. Utredningen kommer fram till att mot bakrund av föräldraförsäkringens syfte - att underlätta för föräldrar att kombinera arbete med vård av barn i samband med barnets födelse eller adoption - så framstår den nuvarande utformningen som en felkonstruktion. Regelverket bör därför ändras så att risken minskar för att uttag av föräldrapenning för äldre barn försenar nyanlända kvinnors etablering på arbetsmarknaden.
 
  © 2017 Jure AB