SOU 2012:17 Psykiatrin och lagen - 9789138237052 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2012:17 Psykiatrin och lagen
– Tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd
   
 
Titel:SOU 2012:17 Psykiatrin och lagen – Tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd
Anmärkning:Betänkande från Psykiatrilagsutredningen 2 volymer
Utgivningsår:2012
Omfång:1178 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237052
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Psykiatriutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:17
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 512 SEK exkl. moms

 

Vård som straff avskaffas!

Föreslår att de nuvarande tvångsvårdslagarna LPT och LRV upphävs och att bestämmelserna samlas i en enda lag tillsammans med viss annan lagstiftning. Därigenom upphör särregleringen när det gäller psykiatrisk vård för brottslingar.
Diskuterar de grundläggande förutsättningarna för tvångsvård och markerar att tvångsvård enbart ska väljas när frivillig vård prövats utan framgång eller när det anses lönlöst att pröva sådan vård.
När det gäller psykiskt störda lagöverträdare läggs förslag som till stor del sammanfaller med förslagen från den tio år gamla psykansvarsutredningen (se SOU 2002:3), t.ex.:

Tillräknelighet ska åter vara ett krav för att en gärning ska utgöra ett brott.
Rättspsykiatrisk vård ska avskaffas som självständig påföljd. Verkställigheten av t.ex. ett fängelsestraff ska i stället kunna ske inom ramen för sluten psykiatrisk tvångsvård.
Sluten stödenhet - ny form av fängelsestraff för dömda med svår utvecklingsstörning, t.ex. autism.
Placering i särskild skyddsenhet av personer som är farliga för sin egen eller andras liv och hälsa. Gäller särskilt personer som i dag döms till »rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning».
Föreslår även att skyddet för brottsoffren ska bli bättre genom att chefsöverläkaren ska ta hänsyn till dessa vid placering av en tvångsvårdad patient. Chefsöverläkaren får dessutom befogenheter att höja säkerheten genom besöksrestriktioner, kroppsvisitationer, förbud mot att använda mobiltelefon, e-post och internet m.m.
 
  © 2017 Jure AB