SOU 2012:22 Mål för rovdjuren - 9789138237120 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2012:22 Mål för rovdjuren
   
 
Titel:SOU 2012:22 Mål för rovdjuren
Anmärkning:Slutbetänkande av Rovdjursutredningen
Utgivningsår:2012
Omfång:253 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237120
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Rovdjursutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:22
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Vems intressen väger tyngst??

En oenig utredning* föreslår att principen om gynnsam bevarandestatus ska vara vägledande för svensk rovdjurspolitik, något som fastslogs av riksdagen redan 2001. För björn och lo är läget gynnsammare än för järv och varg. Målet är att bevarandestatusen för dessa rovdjur ska vara återställd senast år 2024.
För att uppnå målet föreslås en ny organisation för rovdjursförvaltningen. Naturvårdsverkets uppgift är att för varje art och till varje län fördela miniminivåer som länen ska försöka upprätthålla enligt uppgjorda förvaltningsplaner. I sammanhanget diskuteras ekonomiska kompensationssystem för skador på tamdjur och metoder för att förbättra situationen för rennäringen.
Tar också upp frågor om licensjakt, skyddsjakt och illegal jakt och konstaterar bl.a. att den illegala rovdjursjakten har ökat kraftigt på senare år. Föreslår att en särskild utredning tillsätts för översyn av jaktlagstiftningen samt anslutande regelverk när det gäller artskydd.

*Särskilda yttranden från tretton experter: biologer, jurister, jaktvårdskonsulenter, fäbodbrukare, lammproducenter m.fl.
 
  © 2017 Jure AB