SOU 2012:32 Upphandlingsstödets framtid - 9789138237311 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2012:32 Upphandlingsstödets framtid
   
 
Titel:SOU 2012:32 Upphandlingsstödets framtid
Anmärkning:Betänkande av Upphandlingsstödsutredningen
Utgivningsår:2012
Omfång:336 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237311
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Upphandlingsstödsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:32
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Investering i ny myndighet ska hindra slöseri med skattepengar!

Föreslår att en ny myndighet för upphandlingsstöd inrättas som ska svara för ett antal olika stödfunktioner när det gäller offentlig upphandling.
Den nya myndigheten ska finansieras genom bl.a. en bantning av Kammarkollegiet och Konkurrensverket. Verksamheten med upphandlingsstöd ska rikta sig mot upphandlande myndigheter, företag (särskilt små och medelstora) och övriga aktörer, t.ex. rådgivare.
Betonar upphandlingsmyndighetens uppgift att verka för en bredare syn på upphandling, där inte bara ekonomiska faktorer får väga tungt utan även miljöhänsyn och sociala hänsyn.
Hänvisar till Upphandlingsutredningen, se länk t.h.
 
  © 2017 Jure AB