SOU 2012:28 Längre liv, längre arbetsliv - 9789138237212 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2012:28 Längre liv, längre arbetsliv
– Förutsättningar och hinder för att arbeta längre
   
 
Titel:SOU 2012:28 Längre liv, längre arbetsliv – Förutsättningar och hinder för att arbeta längre
Anmärkning:Delbetänkande av Pensionsåldersutredningen
Utgivningsår:2012
Omfång:530 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237212
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Pensionsåldersutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:28
Ämnesord:Arbetsrätt , Offentlig rätt

Pris: 447 SEK exkl. moms

 

Åldersblindhet i stället för ålderism i arbetslivet!

En kunskapsöversikt över förutsättningarna och hindren för ett längre arbetsliv för äldre och en höjning av den faktiska pensionsåldern.
Dagens statistik visar att äldre personer blir allt friskare, smartare och mer välutbildade. Andelen sysselsatta i åldern 55-64 års har stigit från 62 procent 1987 till 71 procent 2012. Andelen äldre som uppger att de vill arbeta efter 65 års ålder har dessutom fördubblats på tio år. Detta är några av de gynnsamma förutsättningar som talar för att höja den faktiska pensionsåldern. För att detta ska bli möjligt måste betydande hinder undanröjas. Exempel:

De åldersrelaterade reglerna i pensionssystemet
Nuvarande tjänstepensionsavtal som gynnar tidig pensionering
Svagt ekonomiskt utbyte för »fattigpensionärer», men även för äldre med högre inkomster
Ålderism: Negativa attityder till äldre och åldersdiskriminering i arbetslivet
Brister i äldres kunskaper och kompetens
Anställningsskyddet och 67-årsregeln
Särskild utredare: Ingemar Eriksson
 
  © 2017 Jure AB