SOU 2012:59 Nya villkor för public service - 9789138237854 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2012:59 Nya villkor för public service
   
 
Titel:SOU 2012:59 Nya villkor för public service
Anmärkning:Betänkande från Public service-kommittén (Ku 2011:05)
Utgivningsår:2012
Omfång:528 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237854
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Public service-utredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:59
Ämnesord:Offentlig rätt , Skatterätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppdrag att analysera förutsättningarna för radio och tv i allmänhetens tjänst och lämna förslag till de förändringar som behöver göras inför nästa tillståndsperiod som inleds den 1 januari 2014.

Uppdraget har bland annat omfattat frågor om utformningen av programföretagens uppdrag, samarbete och konkurrens, finansieringsformer och ekonomiska ramar, styrning, reglering och uppföljning, samt distribution och digitalisering.

 
  © 2017 Jure AB