SOU 2012:58 Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli - 9789138237847 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2012:58 Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli
   
 
Titel:SOU 2012:58 Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli
Anmärkning:Delbetänkande från Presstödskommittén
Utgivningsår:2012
Omfång:164 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237847
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Presstödskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:58
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Bättre stöd för minoritetsspråken i norr!

Föreslår att upplagegränsen för allmänt driftsstöd sänks från 1 500 till 750 abonnerade exemplar för dagstidningar som i huvudsak är skrivna på samiska eller meänkieli.
Det nuvarande villkoret för driftsstöd att minst 90 procent av den abonnerade upplagan ska vara spridd i Sverige tas bort.
Innehåller också förslag som rör inslaget av finska i det redaktionella innehållet samt tidningarnas utgivningsorter och spridningsområde.

 
  © 2017 Jure AB