SOU 2012:65 Läsandets kultur - 9789138237984 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2012:65 Läsandets kultur
   
 
Titel:SOU 2012:65 Läsandets kultur
Anmärkning:Slutbetänkande av Litteraturutredningen
Utgivningsår:2012
Omfång:627 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237984
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Litteraturutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:65
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Läslyft för Sverige ska öka läsförståelsen bland unga!

Föreslår en plan för Ett läslyft för Sverige, med ett antal konkreta mål som ska vara uppnådda senast 2018.
Bakgrunden är den påtagligt försämrade läsförståelsen bland unga enligt de PISA-undersökningar som genomförts under 2000-talet. Svenska 15-åringar har sänkt sin nivå i jämförelse med andra OECD-länder från goda läsare till medelmåttiga läsare.
Inom ramen för läslyftet föreslås

en försöksverksamhet med läsombud i förskolan

regler om tillgång till skolbibliotekarier

särskilda medel för läsfrämjande inom folkbildningen

stöd till författarbesök och andra evenemang i bokhandeln

satsning på e-böcker via folkbiblioteken

en moderniserad biblioteksersättning till författare.

Föreslår dessutom en maxgräns för litteraturstöd till enskilda företag. Medlen bör i stället användas för t.ex. digitalisering av tidigare publicerade böcker och utgivning av kulturtidskrifter.
Slutligen föreslås ett bättre internationellt utbyte på litteraturområdet genom t.ex. översättarseminarier och ett utökat översättningsstöd.

 
  © 2017 Jure AB