SOU 2012:88 Att hyra - 9789138238561 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2012:88 Att hyra
– Från en rätt för allt färre till en möjlighet för allt fler
   
 
Titel:SOU 2012:88 Att hyra – Från en rätt för allt färre till en möjlighet för allt fler
Anmärkning:Slutbetänkande från Hyresbostadsutredningen
Utgivningsår:2012
Omfång:194 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238561
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Hyresbostadsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:88
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Ta efter den tyska hyresmarknaden: Fri hyressättning!

Den svenska hyresmarknaden karakteriseras av att det saknas utbud av hyresbostäder i områden där efterfrågan är stor, dvs. i storstadsområdena. Samtidigt finns ett utbudsöverskott tillsammans med förhållandevis höga hyresnivåer i andra regioner.
Föreslår därför att efterfrågan på bostäder i attraktiva lägen ska kunna påverka hyrorna så att hyresskillnaderna tillåts öka mellan regioner, städer, stadsdelar, kvarter och enskilda lägenheter.
Denna modell fungerar i Tyskland där ungefär 60 procent av bostadsmarknaden utgörs av hyresbostäder. Hyresgästerna har ett starkt besittningsskydd och en reglering som håller igen hyreshöjningar i löpande kontrakt. Däremot är det i praktiken fri hyressättning när det gäller nya hyreskontrakt.

 
  © 2017 Jure AB