SOU 2012:87 Ny PBL - 9789138238547 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2012:87 Ny PBL
– på rätt sätt
   
 
Titel:SOU 2012:87 Ny PBL – på rätt sätt
Anmärkning:Slutrapport av Utredningen om kompetensinsatser gällande en ny plan- och bygglag
Utgivningsår:2013
Omfång:134 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238547
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om kompetensinsatser gällande en ny plan- och bygglag
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:87
Ämnesord:Fastighetsrätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Redovisar de utbildnings- och kompetensinsatser som genomförts sedan nya plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft den 2 maj 2011.

Insatserna omfattar bl.a.:

Orienterings- och översiktskurser för politiker och tjänstemän

Fördjupningsutbildningar i form av rikstäckande webbseminarier

Lärarutbildningar och nätverksmöten för PBL-experter m.fl

Kommunikationsaktiviteter via internet: webbplatsen www.nypbl.se, nyhetsbrev, twitter

Föreslår att det avsätts 2 miljoner kr årligen under en treåårsperiod för introduktionsutbildning av nyanställda inom kommuner och länsstyrelser samt 10 miljoner kr för gemensamma utvecklingsprojekt särskilt när det gäller bostadsbyggande.

 
  © 2017 Jure AB