SOU 2012:94 Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater - 9789138238721 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2012:94 Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater
   
 
Titel:SOU 2012:94 Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater
Anmärkning:Delbetänkande från 2011-års vallagskommitté
Utgivningsår:2012
Omfång:252 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238721
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2011-års vallagskommitté
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:94
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB