SOU 2012:90 Överskottsinformation vid direktåtkomst - 9789138238639 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2012:90 Överskottsinformation vid direktåtkomst
   
 
Titel:SOU 2012:90 Överskottsinformation vid direktåtkomst
Anmärkning:Delbetänkande från Informationshanteringsutredningen
Utgivningsår:2013
Omfång:242 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238639
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Informationshanteringsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:90
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Avvaktande hållning i registerlagsfrågan

Föreslår i nuläget ingen grundlagsändring när det gäller frågan om undantag från bestämmelserna om allmän handling när det gäller direktåtkomst av överskottsinformation vid överföring av elektroniska uppgifter mellan myndigheter. Däremot föreslås att begreppet allmän handling och eventuella behov av grundlagsändringar ses över i ett vidare sammanhang.
Vidare föreslås en ändring i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som innebär att värdmyndighetens sekretessregler ska ha företräde framför mottagarmyndighetens enligt huvudregeln i 7 kap. 3 § OSL.

 
  © 2017 Jure AB