SOU 2013:7 Skärpningar i vapenlagstiftningen - 9789138238837 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2013:7 Skärpningar i vapenlagstiftningen
   
 
Titel:SOU 2013:7 Skärpningar i vapenlagstiftningen
Anmärkning:Betänkande från Utredningen om vissa skärpningar i vapenlagstiftningen
Utgivningsår:2013
Omfång:191 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238837
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om vissa skärpningar i vapenlagstiftningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:7
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Polisen får börja bugga misstänkta vapenbrottslingar!

Föreslår att straffmaximum för grovt vapenbrott höjs och straffskalan för grovt vapenbrott delas upp i grovt vapenbrott och synnerligen grovt vapenbrott. I det senare fallet föreslås ett minimistraff på fängelse i lägst två år med ett maximistraff på högst sex år. Detta ger polisen rätt att t.ex. använda hemlig avlyssning av telefon- och datatrafik som spaningsmetod.
Med synnerligen grovt vapenbrott avses särskilt innehav av ett stort antal vapen. Vid bedömningen ska även tas hänsyn till typ av vapen, brottets del i den organiserade brottsligheten och andra faktorer som tidigare gett högre straff i rättstillämpningen.
Föreslår även bl.a. förbud mot helautomatiska vapen utom för samlingsändamål samt vissa andra begränsningar när det gäller halvautomatiska vapen.
Slutligen föreslås ett nytt system för prövning av föreningar för jakt eller målskytte.

 
  © 2017 Jure AB