SOU 2013:2 Patientlag - 9789138238783 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2013:2 Patientlag
   
 
Titel:SOU 2013:2 Patientlag
Anmärkning:Delbetänkande från Patientmaktsutredningen
Utgivningsår:2013
Omfång:344 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238783
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Patientmaktsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:2
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Patientmakt och ökade valmöjligheter!

Föreslår en ny patientlag med syftet att utöka patientens valmöjligheter i vården. Bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen (HSL) om patientinflytande bryts ut och samlas i den nya patientlagen, t.ex. när det gäller:

Samtycke

Val av behandlingsalternativ

Förnyad medicinsk bedömning

Fast vårdkontakt och individuell planering

Tillgänglighet

Val av utförare

Bestämmelser om landstingens och kommunernas planering och organisering av hälso- och sjukvården m.m. kommer t.v. att finnas kvar i HSL. Utredningen kommer dock att ta fram ett förslag på en ny lag under 2013 om hälso- och sjukvårdens organisation.

 
  © 2017 Jure AB