SOU 2012:95 Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet - 9789138238738 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2012:95 Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet
– Ett förstärkt skydd för Sveriges säkerhet
   
 
Titel:SOU 2012:95 Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet – Ett förstärkt skydd för Sveriges säkerhet
Anmärkning:Delbetänkande av Utredningen om förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet
Utgivningsår:2013
Omfång:357 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238738
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2012:95
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Förstadier till spioneri kriminaliseras!

Föreslår att nuvarande spionbestämmelse i brottsbalkens nittonde kapitel kompletteras med två nya brottstyper. Dessa ska tillämpas i den mån men-rekvisitet* inte är uppfyllt:

Utlandsspioneri med ett förstärkt straffrättsligt skydd för uppgifter i samband med internationella militära insatser där Sverige deltar. För brottet ska gälla fängelse i högst fyra år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst två och högst åtta år.

Olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige med skydd för uppgifter som kan skada Sveriges säkerhet om en främmande makt känner till dem. Straffskalan föreslås vara fängelse i högst två år (om brottet är grovt lägst sex månader och högst fyra år).
Föreslår även vissa ändringar i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

När det gäller företagsspioneri hänvisas till förslagen i betänkandet SOU 2008:63 (se under Relaterade produkter t.h.
*Innebär att tillämpningsområdet enbart omfattar uppgifter rörande ett förhållande vars uppenbarande för främmande makt kan medföra men för rikets säkerhet.
 
  © 2017 Jure AB