SOU 2013:13 Ungdomar utanför gymnasieskolan - 9789138238967 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2013:13 Ungdomar utanför gymnasieskolan
– ett förtydligat ansvar för stat och kommun
   
 
Titel:SOU 2013:13 Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun
Utgivningsår:2013
Omfång:269 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238967
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om unga som varken arbetar eller studerar
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:13
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB