SOU 2013:12 Goda affärer - 9789138238936 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2013:12 Goda affärer
– en strategi för hållbar offentlig upphandling
   
 
Titel:SOU 2013:12 Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling
Anmärkning:Slutbetänkande från Upphandlingsutredningen 2010. (Bok inkl CD.)
Utgivningsår:2013
Omfång:648 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138238936
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Upphandlingsutredningen 2010
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:12
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

I utredningen utvärderas upphandlingsregelverket ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv och man ser över systemet för insamling av upphandlingsstatistik och vilken statistik som ska samlas in.

Utredningen har också som haft som uppdrag att bidra med underlag till översynen av EU:s upphandlingsdirektiv men även att beakta den utbredda kritiken mot gällande upphandlingslagstiftning och dess tillämpning.

Särskild utredare: Anders Wijkman
 
  © 2017 Jure AB