SOU 2013:16 Effektivare konkurrenstillsyn - 9789138239018 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2013:16 Effektivare konkurrenstillsyn
   
 
Titel:SOU 2013:16 Effektivare konkurrenstillsyn
Anmärkning:Betänkande från Utredningen om effektivare konkurrenstillsyn
Utgivningsår:2013
Omfång:264 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239018
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om effektivare konkurrenstillsyn
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:16
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Stoppa klockan!

Föreslår en ändring i konkurrenslagen som gör det möjligt för Konkurrensverket att »stoppa klockan» i koncentrationsprövningar. Verket ska kunna meddela ett sådant beslut när parterna missat att lämna in de uppgifter som behövs inför koncentrationsprövingen.
Föreslår också ett kölappssystem i det svenska eftergiftsprogrammet när det gäller företag som vill slippa sanktionsavgifter om de är först med att avslöja karteller. Kölappen innebär att ett företag som vill hoppa av ges tid att samla information och bevisning utan att riskera att ett annat företag hinner före.
Diskuterar också Konkurrensverkets rutiner vid platsundersökningar (av typen gryningsräder) på företag som misstänks för brott mot konkurrenslagen.

 
  © 2017 Jure AB