SOU 2013:15 För framtidens hälsa - 9789138239001 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2013:15 För framtidens hälsa
– en ny läkarutbildning
   
 
Titel:SOU 2013:15 För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning
Anmärkning:Betänkande från Läkarutbildningsutredningen
Utgivningsår:2013
Omfång:326 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239001
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:15
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

AT har tjänat ut sin roll i läkarutbildningen!

Föreslår att kravet för läkarlegitimation genom AT (allmäntjänstgöring) i landstingets regi slopas.
Förslaget innebär samtidigt att kraven för läkarexamen skärps och att utbildningstiden inom högskolan förlängs, men att tiden fram till legitimation minskar.
De föreslagna målen för läkarexamen har stark betoning på vetenskapligt förhållningssätt, medicinskt beslutsfattande och professionell kompetens som t.ex. kommunikativ förmåga, etiskt förhållningssätt och socialt ansvarstagande. Målen för utbildningen får därmed en tydlig koppling till målen för god vård.
Hela lärandeprocessen fram till legitimation kommer att omfattas av högskolans krav på kvalitet, vetenskaplig förankring och nationell kvalitetsgranskning.

Särskild utredare: Stefan Lindgren


 
  © 2017 Jure AB