Princippet om offentlighed i retsplejen av Borberg Vibeke - 9788757426380 - Jure bokhandel

 

 
 
Princippet om offentlighed i retsplejen
   
 
Författare:Borberg Vibeke
Titel:Princippet om offentlighed i retsplejen
Utgivningsår:2012
Omfång:316 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757426380
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 554 SEK exkl. moms

 

Indsigten i domstolenes virksomhed og afgørelser giver ikke kun offentligheden indblik i afgørelsen af konkrete sager, men også information om konsekvenserne af den førte politik. Offentlighed i retsplejen er dermed afgørende for den offentlige debat om, hvorvidt samfundet er indrettet i overensstemmelse med politiske principper, som bifaldes af borgerne.

Bogen afdækker området inden for offentlighed i retsplejen med fokus på, hvorvidt reguleringen og praktiseringen af offentlighedsordningen i dansk ret lever op til kravet i grundlovens § 65 om offentlighed i retsplejen i videst muligt omfang.

I praksis er det de færreste borgere der overværer civile sager eller straffesager, da retssager ofte er berammet inden for almindelig arbejdstid. Herudover er medierne ikke forpligtet til at dække sager ved domstolen på en bestemt måde.

Afhandlingen koncentrerer sig om at medierne reelt er borgernes hovedkilde til information om domstolenes virksomhed. Det, som er i fokus for projektet, er det principielle spørgsmål om, hvorvidt det at åbne retslokalerne for offentligheden og overlade det til borgerne selv at opsøge information om retsplejen er tilstrækkeligt til at opfylde grundlovens § 65, eller om det (i dag) tillige må kræves, at domstolene eller det offentlige stiller objektiv (formidlet) information om domstolenes behandling og afgørelse af retssager til rådighed for borgerne.

Bogen er udgivet med støtte fra Dreyers Fond
 
  © 2017 Jure AB