SOU 2013:18 Regeringsbeslut av ett statsråd - SRÄ - 9789138239100 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2013:18 Regeringsbeslut av ett statsråd - SRÄ
   
 
Titel:SOU 2013:18 Regeringsbeslut av ett statsråd - SRÄ
Anmärkning:Betänkande från Utredningen om lagen om särskilda regeringsärenden
Utgivningsår:2013
Omfång:142 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239100
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om lagen om särskilda regeringsärenden
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:18
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Ny lag om kommandomål för fredsfrämjande utbildning i utlandet

Regeringsärenden behöver inte alltid avgöras i ett regeringssammanträde, utan beslut kan tas av chefen för det departement som ärendet hör till - s.k. kommandomål. Besluten fattas enligt lagen om särskilda regeringsärenden - SRÄ och gäller endast Försvarsdepartementet.
Föreslår att lagen framöver bör tillämpas när det gäller Försvarsmaktens krigsorganisering och mobilisering, inkallelse och tjänstgöring av totalförsvarspliktiga, örlogsbesök i utlandet och militära flygningar till utlandet.
När det gäller tillträde till svenskt territorium bör lagen utvidgas till att gälla även bl.a. utländska militära fordon och utländska statsfartyg.
Föreslår dessutom en kompletterande lag som ska gälla ärenden om fredsfrämjande utbildning i utlandet.

 
  © 2017 Jure AB