SOU 2013:20 Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - 9789138239124 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2013:20 Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå
– en översyn för ökad individanpassning och effektivitet
   
 
Titel:SOU 2013:20 Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå – en översyn för ökad individanpassning och effektivitet
Anmärkning:Betänkande av GRUV-utredningen
Utgivningsår:2013
Omfång:571 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239124
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:20
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Förslag som syftar till att öka individanpassningen och effektiviteten inom komvux på grundläggande nivå. Bedömningen är att det nuvarande regelverket i huvudsak är tillräckligt och att det möjliggör en flexibel utbildning, är det framför allt andra åtgärder än förändringar i styrdokumenten som utredningen ser behov av. För detta krävs ett höjt politiskt intresse för utbildningen både nationellt och lokalt.

 
  © 2017 Jure AB