SOU 2013:23 Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna - 9789138239209 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2013:23 Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna
   
 
Titel:SOU 2013:23 Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna
Anmärkning:Delbetänkande från Läkemedels- och apoteksutredningen
Utgivningsår:2013
Omfång:440 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239209
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Läkemedels- och apoteksutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:23
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 447 SEK exkl. moms

 

Lämnar förslag som säkerställer ett godtagbart skydd för den enskilde vid skador av läkemedel som omfattas av läkemedelsförmånerna. Förslagen får inte innebära att Läkemedelsförsäkringen urholkas. Förslagen får inte heller komma i konflikt med EU-rätten. Skyddet vid läkemedelsskador är en betydelsefull komponent i läkemedelsbehandlingen och en viktig patientsäkerhetsaspekt.

En osäkerhet hos patienten kring vad som gäller vid läkemedelsskador kan leda till sämre följsamhet och därmed riskera patientsäkerheten.

 
  © 2017 Jure AB