Ds 2013:22 Behandlingen av personuppgifter vid Statens kriminaltekniska laboratorium - 9789138239278 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:22 Behandlingen av personuppgifter vid Statens kriminaltekniska laboratorium
   
 
Titel:Ds 2013:22 Behandlingen av personuppgifter vid Statens kriminaltekniska laboratorium
Anmärkning:PuL SKL
Utgivningsår:2013
Omfång:180 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239278
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:22
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt , Processrätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Denna departementspromemoria innehåller författningsförslag som rör personuppgiftsbehandlingen vid Statens kriminaltekniska laboratorium (SKL). Det gäller dels personuppgiftsbehandlingen inom den forensiska verksamheten i stort, dels den personuppgiftsbehandling som sker för att stärka kvaliteten i den forensiska DNA-verksamheten.

Den senare personuppgiftsbehandlingen avser den s.k. elimineringsdatabasen, som är en samling DNA-profiler från anställda vid SKL, inom polisen och andra personer, vars DNA riskerar att kontaminera (förorena eller sammanblandas med) material och prover som undersöks för DNA-analys.
 
  © 2017 Jure AB