SOU 2013:24 E-röstning och andra valfrågor - 9789138239223 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2013:24 E-röstning och andra valfrågor
   
 
Titel:SOU 2013:24 E-röstning och andra valfrågor
Utgivningsår:2013
Omfång:344 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239223
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:2011-års vallagskommitté
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:24
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Ladda ner PDF

Regeringen beslutade den 27 oktober 2011 att tillkalla en parlamentariskt sammansatt kommitté med uppdrag att göra en översyn av delar av valsystemet. Den 10 januari 2013 överlämnade kommittén delbetänkandet "Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater" (SOU 2012:94). Kommittén har därefter fortsatt sitt arbete med de återstående frågorna enligt direktiven. Dessa frågor redovisas här i kommitténs slutbetänkande "E-röstning och andra valfrågor" (SOU 2013:24). Kommittén föreslår bland annat att försök med e-röstning via internet ska genomföras vid valen 2018.
 
  © 2017 Jure AB