Ställföreträdarskap i vård och omsorg av Broström Linus, Johansson Mats - 9789140677822 - Jure bokhandel

 

 
 
Ställföreträdarskap i vård och omsorg
   
 
Författare:Broström Linus , Johansson Mats
Titel:Ställföreträdarskap i vård och omsorg
Utgivningsår:2013
Omfång:180 sid.
Förlag:Gleerups
ISBN:9789140677822
Ämnesord:Familjerätt , Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Respekt för individens självbestämmande är idag en ledstjärna inom vård och omsorg. Samtidigt är många människors förmåga att fatta beslut nedsatt. När är en person alltför ung, sjuk eller skadad för att kunna ta ansvar för sin situation? Om en person helt saknar beslutsförmåga måste en ställföreträdare gå in och fatta de nödvändiga besluten. Vem detta bör vara, och hur denna person bör tänka när hon eller han ska ta ställning för den beslutsoförmögnes räkning, är några av de frågor som denna bok berör.

Boken tar ett samlat grepp om ställföreträdarproblematiken ur ett etiskt och juridiskt perspektiv. Den illustrerar också ställföreträdarskapets många sidor genom ett antal nedslag inom olika områden, som barnsjukvården, äldreomsorgen och psykiatrin. Boken är främst avsedd för universitets- och högskolestuderande inom vård och omsorg, socialt arbete och juridik. Den är också relevant för yrkesverksamma och andra som har ett intresse för frågor som rör ställföreträdarskap.

Linus Broström är doktor i medicinsk etik och verksam vid Avdelningen för medicinsk etik vid Lunds universitet.

Mats Johansson är praktisk filosof och lektor i medicinsk etik vid Lunds universitet.
 
  © 2017 Jure AB