SOU 2013:30 Det tar tid - 9789138239322 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2013:30 Det tar tid
– om effekter av skolpolitiska reformer
   
 
Titel:SOU 2013:30 Det tar tid – om effekter av skolpolitiska reformer
Utgivningsår:2013
Omfång:316 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239322
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om förbättrade resultat i grundskolan (U 2012:04)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:30
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Utredarens uppdrag är att i ett första steg bedöma när de åtgärder som har vidtagits från 2007 och framåt, för att höja kunskapsnivån och öka måluppfyllelsen i grundskolan, kan förväntas få avsedd effekt. Denna del av uppdraget redovisas i detta delbetänkande.

Utredningen ska dessutom i ett senare betänkande belysa hur reformer på skolområdet bör genomföras för att underlätta utvärdering samt vilka relevanta data som behövs för sådan utvärdering.
 
  © 2017 Jure AB