SOU 2013:33 En myndighet för alarmering - 9789138239377 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2013:33 En myndighet för alarmering
   
 
Titel:SOU 2013:33 En myndighet för alarmering
Utgivningsår:2013
Omfång:251 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239377
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Alarmeringstjänstutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:33
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att en nationell alarmeringsfunktion inrättas med uppdrag att säkerställa en snabb, säker och effektiv larmbehandling. Verksamheten ska bedrivas i myndighetsform för att tillgodose behovet av långsiktigt stabila förutsättningar, ge bättre förutsättningar för samverkan samt för att ge riksdag och regering bättre möjligheter att styra och granska verksamheten.
 
  © 2017 Jure AB