SOU 2013:29 Det svenska medborgarskapet - 9789138239315 - Jure bokhandel

 

 
 
SOU 2013:29 Det svenska medborgarskapet
   
 
Titel:SOU 2013:29 Det svenska medborgarskapet
Utgivningsår:2013
Omfång:327 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239315
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:29
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 275 SEK exkl. moms

 

Utredningen har haft i uppdrag att utreda och lämna förslag i vissa frågor som rör svenskt medborgarskap. I denna sammanfattning redovisas utredningens huvudsakliga överväganden och förslag.

Dessa kan delas in i fyra övergripande områden:
- Det svenska medborgarskapets betydelse.
- Medborgarskapsceremonier för nya svenska medborgare.
- Ökade möjligheter till svenskt medborgarskap för barn.
- En möjlighet till svenskt medborgarskap efter kortare tid för den som behärskar det svenska språket (språkbonus).

Inom ramen för flera av dessa områden har ett antal olika frågor behandlats. Utöver detta har utredningen övervägt frågor och lämnat förslag som har att göra med erfarenheterna av lagen (2001:82) om svenskt medborgarskap (MedbL). Också vissa andra frågor har behandlats.
 
  © 2017 Jure AB