Ds 2013:41 Mellanchefsstrukturen i domstol och nya befordrade domaranställningar utan chefskap m.m. - 9789138239759 - Jure bokhandel

 

 
 
Ds 2013:41 Mellanchefsstrukturen i domstol och nya befordrade domaranställningar utan chefskap m.m.
   
 
Titel:Ds 2013:41 Mellanchefsstrukturen i domstol och nya befordrade domaranställningar utan chefskap m.m.
Utgivningsår:2013
Omfång:366 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239759
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2013:41
Ämnesord:Processrätt , Offentlig rätt

Pris: 298 SEK exkl. moms

 

I denna departemnetsstencil lämnas förslag på tre områden:

- utformning och reglering av den framtida strukturen för mellanchefer i tingsrätt, förvaltningsrätt, hovrätt och kammarrätt

- utformning och reglering av nya befordrade domaranställningar utan chefskap

- samt reglering av ordförandeskapet vid handläggning i juristkollegial sammansättning
 
  © 2017 Jure AB